Молитва св. Ефрема Сѵрина


Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, унынія, любоначалія и празднословія не даждь ми.
(Поклонъ)

Духъ же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія и любве, даруй ми рабу Твоему.
(Поклонъ)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія, и не осуждати брата моего, яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ, аминь.
(Поклонъ)

Боже, очисти мя грѣшнаго, (12 разъ, и столько же малыхъ поклоновъ, потом всю молитву сначала подрядъ, а затѣмъ одинъ великій поклонъ)Main page

Webmaster. 19 February (4 March) 2011